Bản tin
Tôi Muốn: Anh Hãy Được Sạch! (28.06.2024 Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên)

Thật là thê thảm cho hoàn cảnh của vua quan và dân chúng ở Giêrusalem. Bị bao vây lâu dài, đói và kiệt quệ, mở đường chạy thoát thì bị đuổi bắt…! Bị hành hạ và đem đi lưu đày…! Đền thờ, cung điện, và nhà cửa dân chúng bị đốt thiêu rụi…! Thê thảm […]

HDMTG Tân Lập: Hồng Ân Thánh Hiến Năm 2024

“Phúc ân tình yêu tâm hồn con vui sướng vô biên, Tất cả đời con từ đây thuộc trọn về Chúa,  Hồng ân cao quý Chúa chính là gia nghiệp đời…”(Lm. Hoàng Luật) 

HDMTG Tân Lập: Gia Nhập Tiền Tập Viện, Tập Viện Và Khấn Tạm Lại Năm 2024

Sáng ngày 13.06.2024, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 6 em gia nhập Tiền Tập Viện, 6 em gia nhập Tập Viện, 37 Khấn sinh tuyên khấn lại. Các chị em nói lên lời cam kết tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em.

Ơn gọi
Sứ vụ
Một Người Cha Giống Như Thiên Chúa

“Con không muốn thông minh, không muốn làm người lịch sự. Con muốn giống như bố cơ!”. Một đứa trẻ 5 tuổi kiêu hãnh nói thế với mẹ của nó. Đối với nó, được giống bố là một điều hạnh phúc. Sau một quãng thời gian dài người ta lo định nghĩa về thế giới […]

Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo” (Mc 16,15a)

Chính Chúa Biến Đổi Con

Sau một tháng tích cực và lịch học kín kẽ cả sáng và chiều, tôi cảm nhận nơi các em có được niềm vui khi học hỏi về Chúa, được sự trưởng thành hơn trong đức tin và trong đời sống nhân bản.  Đây là những chia sẻ của các em trước ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.