Enzyme Thể Lý Và Tâm Linh

Enzyme là tên gọi chung cho các chất xúc tác sinh học, thành phần cơ bản là protein tồn tại trong bất cứ nơi nào có sự sống, đặc biệt là đảm nhiệm duy trì sự sống con người.


Nghiện Ma Tuý: Nguyên Nhân, Cách Nhận Biết, Cách Phòng Ngừa

Ngày nay, tình trạng nghiện ma túy đang là mối đe doạ hàng đầu của gia đình và xã hội Việt Nam. Mặc dù chưa có con số thống kê rõ ràng nhưng tình trạng nghiện ma túy gia tăng rất nhanh.