Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trong muôn vàn cây thập giá, nhưng chỉ có một cây được trở thành Thánh Giá. Có muôn vàn cái chết treo trên khổ hình thập giá, như chỉ có một cái chết của Người “mang hiện thân của tội” là sinh ơn cứu độ.


Thoáng Nhìn Người Nữ Tu Mến Thánh Giá

Theo tinh thần của Đấng Sáng Lập là Đức Cha Lambert de la Motte, lối đi của người nữ tu Mến Thánh Giá là đạt tới giá trị thâm sâu với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Họ được mời gọi sống giá trị của Tin Mừng cách triệt để, trong vai trò trung gian chuyển cầu nơi nguyện đường vào trong cuộc sống.


Hành động yêu thương của bà Vêrônica đã đánh động lòng tôi

Tôi hiện tại có là một “Vêrônica” của Chúa? Mối tương quan của tôi với Giêsu, tình yêu của tôi dành cho Ngài thế nào?


Biểu tượng Thánh Giá

Nhìn lên Thánh Giá bạn thấy gì? Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng khi đặt Thánh Giá làm tâm điểm đời mình thì khi nhìn lên Thánh Giá bạn thấy gì?


Những vết đinh

Những vết “sẹo” của những chiếc đinh là những khuyết điểm nhắc nhở tôi về giới hạn trong quá khứ, cũng như tình thương mình được đón nhận từ Thiên Chúa và người khác.


Đóng đinh Chúa vào thập giá

Tôi nghĩ về “cái tôi” của mình, “cái tôi” ấy chính là những lời hô hoán, gào thét đóng đinh Chúa mình vào thập giá.


Ý nghĩa của Thánh Giá

Thánh giá mang ý nghĩa của sự thinh lặng, là sức mạnh trong sự yếu đuối, là tình yêu phi thường, là niềm vinh dự…


Con đường thập giá người môn đệ (Mc 10, 25-45)

Người môn đệ được mời gọi theo sát Chúa Kitô: “Sequela Christi” trong hành trình dâng hiến, họ cảm nhận được hạnh phúc vì đời sống của họ đang trở nên giống Chúa hơn.


Suy niệm Đàng Thánh Giá

Chúng con cùng nhau suy ngắm lại, chặng đường Thánh Gía của Đức Giêsu Kitô con Cha. Xin cho chúng con được đi vào cuộc khổ nạn của Người, được hội nhập vào cuộc khổ nạn của Nhiệm thể Người, đang hiện thực chung quanh chúng con.


Thánh Giá Chúa – Thập Giá đời

Thánh Giá Chúa Giêsu - Một biểu tượng dường như trở nên quá quen thuộc trong thế giới hôm nay: Cây thánh giá xuất hiện trên đỉnh các ngôi thánh đường như dấu hiệu của niềm tin, thánh giá được mang trên cổ để tỏ lòng tôn kính và yêu mến. Thánh giá hiện diện nơi bàn thờ mỗi gia đình Công giáo, và đặc biệt dấu thánh giá được ghi lên thân thể của Kitô hữu như một bảo chứng về sự hiện diện của Chúa ở giữa Dân Ngài.