Mình Thầy Bị Nộp, Máu Thầy Đổ Ra Cho Giao Ước Mới (02.06.2024 Chúa Nhật Mình Máu Chúa Kitô)

Ngày đăng: Tháng Sáu 1, 2024

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – như tên gọi, liên quan đến hai yếu tố: ‘mình’ và ‘máu’! Đa số chúng ta khi ‘rước lễ’ là ‘rước’ Mình Thánh Chúa. Khi chầu hay viếng Thánh Thể, ta cũng chầu hay viếng Mình Thánh Chúa. Nhưng nếu phân tích, thì chính Máu Thánh Chúa là yếu tố trực tiếp thâu tóm ý nghĩa của Thánh Thể xét như là Bí tích của Giao ước mới. Có thể nói, ‘mình Thầy bị nộp’ là để ‘máu Thầy đổ ra’. Cũng có thể nói, để Thầy trở thành hy lễ, thì máu Thầy phải đổ ra – và khi máu Thầy đổ ra, thì mình Thầy ‘bị nộp’ một cách trọn vẹn.

Vì thế, ‘máu’ có mặt xuyên suốt các yếu tố của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay:

Trước hết là máu của hy lễ bò tơ, được chia làm hai, một nửa rảy trên bàn thờ, nửa kia rảy trên dân chúng. Đó là hình ảnh ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài (x. Xh 24,3-8). Nội dung của giao ước có thể tóm tắt là: Thiên Chúa là Thiên Chúa của dân, còn dân cam kết bước đi trong đường lối Chúa.

Thánh vịnh 115 (Đáp ca) gợi lại nội dung giao ước bằng hình ảnh “Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu Danh Chúa”. Thánh vịnh này nhắc đến những điều tốt lành Chúa ban tặng cho dân, nhất là việc Chúa “bẻ gãy xiềng xích” cho họ. Đồng thời, ở đây cũng nhắc lại lời cam kết “sẽ giữ trọn lời khấn hứa cùng Chúa”…

Nhưng dân đã không giữ trọn lời cam kết, giao ước cũ thất bại về phía dân, và cần thay thế bằng Giao ước mới! Không còn là máu chiên bò nữa, mà là máu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa: “Này là máu Ta, máu của Giao ước mới, đổ ra cho nhiều người…” Ngay trước đó, Chúa tuyên bố “Này là mình Ta, hãy cầm lấy…” (x. Mc 14,12-16.22-26).

Đoạn Thư Do thái diễn giải rõ ý nghĩa của ‘máu giao ước mới’ này trong tham chiếu đến truyền thống máu chiên bò của giao ước cũ: “Máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Giao ước mới, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời giao ước cũ, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.” (x. Dt 9,11-15).

Mình và Máu Chúa tách biệt trong cái chết hy tế, đóng ấn Giao ước mới. Nhưng Chúa Giêsu đã sống lại, sự tách biệt ấy được tái hợp – ta rước hay chầu Mình Thánh Chúa cũng chính là rước hay chầu trọn vẹn Thánh Thể Chúa, trong tình trạng ‘Phục sinh’ hiện tại của Người. Điều quan trọng, khi kết hợp với Thánh Thể Chúa, đó là chúng ta ‘làm mới lại’ Giao ước mới cho mình, trong Giáo hội là Dân mới của Thiên Chúa: ta cam kết bước đi trên con đường Đức Giêsu Kitô đã đi!

Chân phước Carlo Acutis, một con người của Thánh Thể trong thời hiện đại, sắp được tuyên thánh. Xin vị thánh trẻ này chuyển cầu và truyền cảm hứng cho chúng ta, nhất là các bạn trẻ vốn gắn bó nhiều với thế giới kỹ thuật số, được ngày càng hiểu biết và yêu mến Thánh Thể hơn.

Lm. Lê Công ĐứcBài viết khác

Chúa Động Lòng Thương, Thấy Dân Như đàn Chiên Bơ Vơ Vất Vưởng (20.07.2024 CN XVI Năm B)

Chúa Giêsu là Mục tử Tốt lành duy nhất. Đàn chiên của Người cũng … duy nhất! Nghĩa là hiệp nhất (trong khi mở ra mời gọi và bao gồm hết mọi người!). Viễn ảnh hiệp nhất này được thực hiện trong bửu huyết của vị Mục tử Tốt lành hy sinh mạng sống vì chiên. Không còn phân biệt giữa dân Do thái và dân ngoại, cũng không còn bất cứ sự phân biệt nào có tính phân hoá, thù nghịch.


Bài Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên B

Cuộc sống luôn có những khó khăn, gian khổ, khó khăn về vật chất, kinh tế và cả sự thách thức về đức tin. Có lẽ đã nhiều lần, chúng ta bị cuốn theo cơn bão của sự nghi ngờ, căng thẳng và hoang mang khi đối diện với đau khổ và sự dữ. Cuộc […]


Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được ghi lại trong Tân Ước cho chúng ta thấy được sự hoạt động vô cùng sâu rộng của Ngài trên đời sống Giáo Hội và từng người Kitô hữu. Kinh nghiệm cá nhân của mỗi người về tác động của Chúa Thánh Thần vẫn luôn được nhấn […]


Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B

Để cuộc sống trở nên tươi đẹp, chúng ta không thể thiếu vắng những tình bạn chân thành. Tình bạn giúp cho chúng ta rất nhiều về mọi khía cạnh trong cuộc sống, nhất là khía cạnh tinh thần lẫn hoàn thiện nhân cách. Dù ở bậc sống nào, ta cũng cần có những người […]


Chân Lý Sự Sống (Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm B)

Đời sống của chúng ta được định nghĩa là trao ban và phục vụ, nghĩa là chúng ta phải sinh hoa trái bằng đời sống yêu thương, tha thứ, quảng đại, biết sử dụng nén bạc Chúa trao để sinh lời cho Chúa và phục vụ tha nhân.


Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B

Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành một Kitô hữu, cùng tham gia vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ, vương đế của Đức Kitô. Đức Giêsu chính là tư tế thánh thiện khi hiến mình làm của lễ sống động và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Giêsu là ngôn […]


Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm B

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và bảo: “Bình an cho anh em” (Lc 24, 36).


Suy Niệm Chúa Nhật I Phục Sinh

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại kinh nghiệm của ba nhân vật trước ngôi mộ trống. Bà Maria Madalena là người được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Bà đến mộ từ sáng sớm chứng kiến cửa mộ mở tung, phiến đá được lăn qua một bên. Bà tưởng là có ai đã lấy […]


“Khi Tỉnh Giấc, Giuse Làm Như Lời Sứ Thần Truyền”

Trong Tin Mừng Mát-thêu có kể về một vị Thánh thật âm thầm lặng lẽ. Thánh Giuse  không nói một lời nào dù vai trò của ngài thật quan trọng. Qua đời sống của Ngài, chúng ta càng nhận diện rõ ràng và sâu sắc về tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho […]


Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm B

“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, không thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt khác”


Nhìn Lên Thánh Giá (Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm B)

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Không gì có thể sánh với tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Qua những thụ tạo hữu hình, con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa; qua cái chết của […]