Liên hệ

Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Địa chỉ: Số 2, Đường 27, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3743.1125 – Mobile: 0896433967

Email: info@mtgtanlap.vn